Alles over outplacement

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een volmaakt uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Het traject

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om voorts te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van aanwending zijn. Bv. een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en totaalbeeld krijgen. Daarnaast wordt er met u tezamen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit ogenblik en wordt uw toestand op dit ogenblik duidelijk geschetst.

Alle wensen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse job. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je nieuwe baan gaat.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker richting een nieuwe beroep begeleid na ontslag. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden gecreëerd in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Inmiddels is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het merken van verlangen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Collectief dienstbeëindiging

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en personeel niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de personeelslid of talrijke weeknemers zonder werk komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al vele jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw organisatie, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit vervolgens? Bent u in staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

 

opzegtermijn verkorten

 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, verplichtingen,… Het komt veelvuldig voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de bedrijf, de instelling,…

Geef een reactie