DHCH 2018
Image default
Zakelijke dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een (langdurig) zieke werknemer binnen uw bedrijf en wanneer er sprake is van mogelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg hiervan, kan het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert u helpen. Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt voor u duidelijk in kaart welke arbeidsmogelijkheden er zijn voor de betreffende werknemer en hoe u deze binnen uw bedrijf kan blijven inzetten. Samen met u wordt er gekeken of de werknemer kan terugkeren binnen het bedrijf, zij het in zijn of haar oude functie, of wellicht in een aangepaste functie.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verplicht een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren bij langdurig ziekteverzuim van uw werknemer. Het UWV zal dit dan ook controleren bij de WIA-aanvraag.

Als eerste stap vinden er interviews plaats bij u op locatie met onze arbeidsdeskundigen en eventueel de bedrijfsarts/Arboarts die is aangesloten op uw bedrijf. Er wordt in deze gesprekken onder andere gekeken naar de inzetbaarheid van de werknemer, of het werk voor deze persoon eventueel kan worden aangepast aan de mogelijkheden die hij of zij nog heeft en of de werknemer op de eigen werkplek kan terugkeren. Als er onverhoopt geen sprake is van bovenstaande zaken dan zal er samen worden gekeken naar de mogelijkheden om passend werk voor de werknemer te realiseren buiten de eigen organisatie, een zogenaamd tweede spoortraject.

Waar kan ik een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen?

In de laatste jaren is het UWV steeds strenger gaan kijken naar de begeleiding van zieke werknemers. Er wordt gecontroleerd of u het arbeidsdeskundig onderzoek heeft aangevraagd, en of u dit op tijd heeft gedaan. Op het te laat aanvragen van het onderzoek staat een loonsanctie. Het is dus belangrijk dat u dit op tijd regelt.

Via onze website www.adxpert.nl vraagt u het arbeidsdeskundig onderzoek eenvoudig en snel aan. Onze ervaren deskundigen voeren het onderzoek binnen vijf werkdagen na aanvraag bij u op locatie uit, en leveren binnen vijf werkdagen hierna een conceptrapportage aan.

Als laatst maakt de arbeidsdeskundige een overzichtelijke en heldere rapportage van zijn of haar bevindingen en krijgt u van ons concrete en deskundige adviezen omtrent de werknemer. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet ons te berichten. Wij staan voor u klaar.

17 comments

Comments are closed.