Een alarmsysteem aanschaffen? Een gecertificeerde beveiligingsfirma kan u het beste adviseren

Dhch2018

Bij de aanschaf van een alarmsysteem kunt u zich het best laten adviseren door een van de gecertificeerde beveiligingsfirma´s, dan weet u zeker dat u de juiste keuzes maakt (zie: www.alarmsysteemoffertesaanvragen.nl).Het Verbond van Beveiligings Organisaties (VvBO) is verantwoordelijk voor de richtlijnen, adviezen en voorschriften rondom beveiliging en alles wat daarmee te maken heeft. De organisatie zich hiermee sinds jaren mee bezig en wordt daarom gezien als het instituut op dit gebied. Onder andere vallen daar de voorschriften waaraan een alarmsysteem moet voldoen onder. Tevens bepalen zij hoe dit moet worden vastgelegd en het gemeten moet worden. In de jaren zeventig zijn de verzekeringsfirma´s en bijbehorende brancheverenigingen begonnen met het uitwerken van voorschriften voor inbraaksignaleringssystemen om een eenduidig beleid naar de buitenwereld te communiceren. De door hun opgestelde voorschriften vormden een onderdeel van het complete pakket waaraan alarmsystemen minimaal moesten voldoen. In 1999 trad de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in werking. Hieronder vielen onder andere ook de beveiligingswerkzaamheden. Daardoor was het noodzakelijk geworden de voorschriften voor alarmsystemen volledig aan te passen. noodzakelijk. Daarnaast dwongen de Europese richtlijnen op verschillende gebieden dat er een volledige herziening plaats moest vinden ten aanzien van de voorschriften en de regelgevingen. 

De voorschriften voor alarmsystemen zijn onderverdeeld in

  1. Installatievoorschriften voor de alarmsystemen;
  2. Voorschriften voor beheer en onderhoud door de eigenaar en/of een dienstverlener van dergelijke systemen. 

Deze compleet vernieuwde voorschriften zijn in samenwerking met de huidige brancheverenigingen, verzekeraars, de overheden (centraal, regionaal en lokaal) en inspectiebureaus tot stand gekomen. Daarnaast zijn de voorschriften goedgekeurd door de Raad Criminaliteitspreventie en de Commissie van Deskundigen van het Nationaal Centrum voor Preventie. De huidige voorschriften zijn van toepassing op de aanleg en het onderhoud van alarmapparatuur. Bij het inzetten of gebruiken van additionele apparatuur moet er rekening gehouden worden met plaatselijke verordeningen en wettelijke bepalingen op het gebied van persoonsregistratie, milieu en gezondheidszorg. De bestaande installatievoorschriften voor alarmsystemen en beveiligingsinstallaties zijn van toepassing op werkzaamheden aan alarmapparatuur verricht door BORG Technische Beveiligingsbedrijven en BORG Alarminstallateurs. Hierdoor is bereikt dat er geen wildgroei meer plaats kan vinden binnen deze branche. 

Meer informatie: http://www.alarmsysteemoffertesaanvragen.nl

http://www.alarmsysteemoffertesaanvragen.nl

Geef een reactie