Een loopbaan als slotenmaker –Is dat iets voor jou ?

Dhch2018

 Het beroep van slotenmaker  Om gelijke tred te kunnen houden met de ontwikkelingen in de slotenbusiness en de beveiligingssystemen, is het beroep van slotenmaker aanzienlijk geëvolueerd in de laatste tientallen jaren. In feite beschouwt de modern slotenmaker zichzelf meer als een allesomvattende veiligheidsconsultant dan als een handelaar die gespecialiseerd is met bepaalde technische vakkundigheid. De professionele slotenmakers bieden vandaag de dag meer diensten aan dan enkel maar het plaatsen en herstellen van sloten, zoals slotcombinatie systemen, alarmsystemen en beveiligingsdeuren.

Hoe word je een slotenmaker ?  Vroeger startten veel slotenmakers hun loopbaan vanuit een beroepsstage. Vandaag de dag is de meest geëigende weg om slotenmaker te worden een specifieke opleiding te volgen aan een handelsschool. Deze opleidingen focussen zich op specifieke basiskennis als sleutelherkenning en slotmechanismen, residentiële en commerciële slotsystemen, en elektronische beveiligingssystemen. Zij die als zelfstandige slotenmaker aan de slag willen, hebben er ook baat bij om vestigingscursussen te volgen.

Studenten op de middelbare school die belangstelling hebben voor het beroep van slotenmaker, hebben er belang bij vakken als wiskunde, mechanica en metaalbewerking te volgen. Deze vakken geven de student een goede basis en voorbereiding op het volgen van geëigende beroepsopleidingen voor slotenmaker.

Omdat de ontwikkeling van sleutel- en slotsystemen steeds maar verder evolueert, heeft een slotenmaker er ook alle belang bij om bijkomende opleidingen en bijscholingen te volgen, om zijn vakbekwaamheid up to date te houden. Deze bijkomende opleidingen zijn beschikbaar bij verenigingen van slotenmakers, gespecialiseerde scholen en zelfs bij slotenfabrikanten.

De vraag naar slotenmakers  Met het groeiende publieke bewustzijn van nood aan beveiliging en de aanzwellende criminaliteitscijfers, is de vraag naar diensten van slotenmakers nog nooit zo hoog geweest. Bijna alle handelszaken geven hun beveiligingsinstallatie uit aan slotenmakers om er zeker van te zijn dat de nodige beveiliging klaar is vooraleer men zijn deuren opent. Huiseigenaren zoeken hulp bij betrouwbare slotenmakers om nieuwe sloten te plaatsen of te herstellen om van hun gemoedsrust te kunnen genieten.

Voor hen die een slotenmaker zoeken in Den Haag bezoek Locksecure.nl voor bijkomende informatie.

http://www.locksecure.nl/

Geef een antwoord