DHCH 2018
Image default
Bedrijven

Het belang van MSS voor je organisatie

Het Manager Self Service (MSS) maakt het mogelijk voor managers om online toegang te hebben tot alle benodigde gegevens van de personeelsadministratie van medewerkers waar zij leiding aan geven. Diverse software specialisten vertellen hieronder over de toepassingen en voordelen van MS. In dit artikel zul je daarom een hoop leren over dit systeem.

Toegang voor de leidinggevenden

MSS biedt ledinggevenden volledige toegang tot HR-dossiers. Je kunt dus alles inzien, tot aan de online urenregistratie. Het is hierdoor mogelijk geworden om deze dossiers te raadplegen, accorderen, beheren en wijzigen. Leidinggevenden hebben regelmatig op verscheidene momenten tijdens het werk gegevens van hun werknemers nodig. Via MSS kunnen de managers deze dan ook op elk moment van de dag bekijken. Managers maken door dit systeem ook intern onderdeel uit van de HR-processen. Managers kunnen hun rol in deze processen zo direct invullen en waar het nodig mocht zijn kunnen zij de status of relevante informatie bekijken.

Aanpassen van de medewerkersgegevens

Bij MSS is het niet zo dat het volledig draait om het accorderen van declaraties en mutatieverzoeken enzovoorts. Het accorderen van de mutaties van medewerkers maakt met MSS intern onderdeel uit van ESS. MSS is voor het starten en begeleiden van de complexere processen die betrekking hebben op een medewerker. Wat voorbeelden hiervan zijn: het doorgeven van een aanpassing van het salaris, van een functiewijziging of van het aantal contracturen van een medewerker. Manager Self Service brengt self service op het volgende niveau binnen de organisatie.

MSS is niet de juiste benaming

Eigenlijk is de term manager self service niet volledig correct meer tegenwoordig. De benaming geeft namelijk maar een klein deel van de belanghebbenden weer. Er zijn tegenwoordig ook andere rollen vertegenwoordigd, denk hierbij aan de case managers, de personseelsadministratie, de salarisadministratie enzovoorts. Voorheen waren het in het bijzonder de werknemers en managers die actief waren. Nu gaat het juist meer om de juiste belanghebbenden betrekken bij een proces. MSS stelt managers in staat om zelf te allen tijde alle HR zaken in te zien en zo uit te voeren.

http://www.cbbs.nl/