Hoe financier je een Tiny House?

Dhch2018

Wie zijn droom om zijn eigen huis te bezitten wil verwezenlijken, zal het thema “bouwfinanciering” nauwelijks kunnen ontlopen. Voor bouwers die een tiny house in Lisse willen bouwen of kopen, is de situatie relatief duidelijk, omdat de bouwfinanciering voor zulke kleine huizen net als bij de grotere huizen kan worden gewaarborgd door middel van een hypotheek of een grondbelasting: De waarde van het huis en/of de woning dient dus als zekerheid voor de lening. Hoe de zogenaamde “beveiliging over een zakelijk recht” werkt en waar rekening mee moet worden gehouden, hadden we al in een eerder artikel beschreven. Veel kredietinstellingen strijden om de bouwer van stationaire woningen en als potentiële klant kunt u heel eenvoudig de goedkoopste aanbiedingen kiezen – perrons zoals het Financer vergelijkingsportaal kunnen u helpen bij de keuze van het juiste aanbod.

 

Hypotheek voor tiny houses

Het is een beetje anders met Tiny Houses: In tegenstelling tot een conventionele woning, die bestaat uit een perceel grond en een gebouw dat er stevig mee verbonden is, is een Tiny House mobiel, d.w.z. het vormt geen eenheid met het perceel grond. Als zekerheid voor een woninglening kan hoogstens een lening in aanmerking komen die door het kadaster is gewaarborgd, maar de eigenaar moet natuurlijk wel de eigenaar van het onroerend goed zijn en het onroerend goed mag niet worden bezwaard – althans als de grondwaarde niet hoog genoeg is om het onroerend goed verder te kunnen bezwaren.

Bouwleningen voor Tiny Houses

Gebouweigenaren die om financiële redenen besluiten een Tiny House in Lisse te kopen, zoeken vaak niet naar grond om verdere grotere kosten te vermijden, maar naar mogelijkheden om een perceel grond te pachten. Naast het minimaliseren van de aansprakelijkheid past een gehuurd goed ook in het idee van flexibiliteit: u legt zich niet vast op één locatie, maar behoudt zich het recht voor om van locatie te veranderen.

De pachthoeveelheid betekent echter dat er geen grond is die kan worden gebruikt om financiering te verkrijgen. In dit geval kan alleen de financiering van het bedrag boven het eigen vermogen door middel van een consumentenkrediet in aanmerking worden genomen.

Consumentenkredieten hebben een looptijd van maximaal 120 maanden, het maximale bedrag is meestal met 50.000 euro. Er wordt uitgegaan van een persoonlijke kredietwaardigheid, d.w.z. in de regel een gewaarborgd maandinkomen.
Voor 50.000 Euro kunt u een zeer solide Tiny House kopen of zelf bouwen. Om het Tiny House echter van alle verfijningen te voorzien die nodig zijn voor een zelfvoorzienend bedrijf, zal dit bedrag nauwelijks voldoende zijn.

Zoals bij alle grotere aankopen geldt natuurlijk het volgende: hoe meer billijkheid, hoe beter. En vooral bij Tiny Houses is de achterliggende filosofie het vermijden van schuldenlast. Sponsors in de familie of kennissenkring en het vooraf sparen van eigen vermogen kan de behoefte aan geleend kapitaal drastisch verminderen.

Twee andere aspecten van de Tiny House-filosofie zijn ecologie en duurzaamheid. Daarom wenden veel aanhangers van de Tiny House-filosofie zich consequent tot een van de grote duurzaamheidsbanken voor kredietaanvragen, die ook sociale en alternatieve huisvestingsprojecten ondersteunen. In een interview met Madeleine Krenzlin van mytinyhouseproject.de rapporteert Henning Zirkel, de leenmedewerker van de GLS Bank, namens de bank dat de financieringsaanvragen voor Tiny Houses aanzienlijk toenemen.

De basisvoorwaarden van de financieringsleningen voor Tiny Houses worden individueel bepaald met de GLS. Bij de EthikBank kunnen Tiny Houses tot een maximum van € 50.000 vrij gemakkelijk gefinancierd worden tegen de voorwaarden van het FAIR-consumentenkrediet. Voorwaarde in beide gevallen is een vast inkomen of, zoals het gezegde luidt: kredietwaardigheid.