Risico inventarisatie en evaluatie

Dhch2018

Het starten van risico inventarisatie en evaluatie

Bij het runnen van een bedrijf hoort het waarborgen van de medewerkers en bezoekers aan de hand van risico inventarisatie en evaluatie. Met deze toetsing blijft u als ondernemer alert op alle gevaren die er heersen binnen het gebouw van uw onderneming. U loopt er dagelijks rond en het is voor te stellen dat u niet overal stil bij staat. Daarom is het prettig om een derde partij als I4Solutions met u mee te laten kijken. Veel ondernemers stellen een team samen die samen met ons om de tafel gaat om de risico inventarisatie en evaluatie aan te pakken. Hiermee wordt de werkvloer beoordeeld en bekeken waar er gevaren schuilen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn de trappen, uitgangen, het werken met machines, en ga zo maar door. Wanneer u een instantie runt waar veel bezoekers komen, dan is dit helemaal van groot belang. Maar als ondernemer komen uw werknemers op de eerste plaats. Een goed Arbobeleid vereist een grondige risico inventarisatie en evaluatie en I4Solutions kan u hierin bijstaan. Op de website i4solutions.nl staat beschreven waar wij ervaren in zijn en met welke inspectiegebieden wij ons bezig houden. Onze medewerkers zijn bekend met de wetten, regels die in Nederland opgesteld zijn om een goede werkomgeving te waarborgen. Daarnaast beschikken wij ook over diverse certificeringen waardoor wij bekend zijn met de normen voor meerdere werksituaties. Lees op onze website of I4Solutions iets voor u kunt betekenen op het gebied van:

  • Milieu & MVO
  • Arbo & Veiligheid
  • Kwaliteitssystemen & Projectmanagement
  • Onderzoek & Advies

De risico inventarisatie en evaluatie valt onder Arbo & Veiligheid. Het is namelijk voor bedrijven en organisaties verplicht vanuit de Arbowet om een risico inventarisatie en evaluatie op te stellen en hiervan periodiek verslag uit te brengen. Uiteindelijk moet hiermee de onderneming inzicht krijgen in de veiligheid- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf en waar deze verbeterd moeten worden.

De kernpunten van risico inventarisatie en evaluatie

Aan de hand van de volgende doelstellingen wordt de risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd:

  • het verkrijgen van inzicht in de gevaren of risico’s;
  • inzichtelijk maken van de effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn waaraan medewerkers worden blootgesteld;
  • beoordelen en evalueren van gevaren of risico’s;
  • het initiëren van maatregelen om de risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken

Alles wordt samengesteld aan de hand van de criteria voor de inhoud en opzet van Arbo- en verzuimbeleid en wettelijke verplicht periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Wanneer u de risico inventarisatie en evaluatie laat doen door I4Solutions, dan worden de regels toegepast op een manier dat niet de praktijk van uw organisatie verstoort. Onze werkwijze is praktisch en doelgericht. Wellicht komen we erachter dat na de risico inventarisatie en evaluatie bepaalde processen aangepast moeten worden. Voor deze veranderingen zorgen wij ervoor dat dit haalbaar is binnen de werkprocessen. Uiteraard betekent dit dat de wijzigingen alleen maar in het voordeel van de medewerkers moet zijn. Ook hierin zijn wij gespecialiseerd. Door onze expertise in kwaliteitssystemen en onze kennis over de milieueisen en Arbo omstandigheden weten wij tot oplossingen te komen die in zijn totaliteit bijdragen aan verbetering van de processen. Hiermee worden meteen zoveel mogelijk risico’s weg genomen en mogelijk verlicht dit ook het werk voor de medewerkers. Hiermee wordt meteen het verzuimrisico aangepakt en mogelijk ook de kosten voor de organisatie verlaagd. Het primaire doel van risico inventarisatie en evaluatie is om de veiligheidsrisico’s en omstandigheden in kaart te brengen en hiervoor gepaste maatregelen toe te passen. Deze maatregelen leiden tot veranderingen die tevens gunstig zijn voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers van de organisatie.

Werk samen met een deskundig team

Op onze website i4solutions.nl leest u wat onze expertise is en met welke certificeringen wij bekend zijn. Zorg ervoor dat uw werkomstandigheden dusdanig aangepast zijn, dat er zo min mogelijk veiligheidsrisico’s voorkomen en dat u niet in de problemen komt bij eventuele inspecties. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de werkomgeving. Daarnaast is het tevens de taak van uw medewerkers ook eventuele gevaren te signaleren en deze aan u te rapporteren. Ten slotte zijn zij er zelf ook bij gebaat als de omstandigheden prettiger worden. Hiermee kunnen complexe werkprocessen wellicht makkelijker gemaakt worden, zodat lichamelijke ongemakken vermeden worden of de werkdruk verlicht wordt. Door de risico inventarisatie en evaluatie met een team aan te pakken uit uw organisatie, ontstaat er meer inzicht in de behoefte van de medewerkers en wat nodig is om de nodige resultaten te behalen. Wij kunnen daarbij adviseren in het overwegen van andere veiligheidsmaatregelen en of de oplossingen aansluiten bij de wetten, regels en normen. Zodra de risico inventarisatie en evaluatie is afgerond, staat dit goed naar de inspecties die uw bedrijf gaat krijgen. I4Solutions kan er op toezien dat de rapportage alles bevat wat vereist is volgens inspecties en normen. Hiervoor dragen wij documenten aan die u kunt aanhouden bij de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie. Niet alleen zorgt dit ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien, maar ook worden er prioriteiten aan gegeven. Zo geeft dit wat meer overzicht in de actiepunten die u voorrang moet geven. Door aan te geven wat de oplossingen moeten zijn en hier een termijn aan vast te leggen, geven wij u tevens een steunpunt om werkelijk aan de verbeteringen te werken. Geen enkele onderneming komt onder het Arbobeleid uit. I4Solutions kan u helpen de risico inventarisatie en evaluatie overzichtelijk en praktisch te maken om tot de beste resultaten te komen.

http://www.i4solutions.nl/risico-inventarisatie-en-evaluatie

Geef een reactie