DHCH 2018
Image default
Management

Scms mba

MBA

SCMS School of Technology and Management biedt een tweejarige, voltijdse Master’s Programme in Business Administration. De instelling is aangesloten bij de Mahatma Gandhi University en is goedgekeurd door de All India Council for Technical Education (AICTE). Het heeft ook ‘A Grade’ Accreditatie ontvangen van ‘NAAC’ en is ISO 9001:2015 Certified MBA-programma is ook geaccrediteerd door National Board of accreditation (NBA).

 

Het programma is gericht op het bouwen op het vermogen van de studenten om effectief te beheren mensen, beheren van informatie en ook de financiële middelen. Training bij SSTM voegt toe aan hun repertoire van vaardigheden.

 

Het MBA-programma van SSTM is gericht op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van besluitvorming, intermenselijke vaardigheden, groepsrelaties en het vermogen om te integreren en met mensen om te gaan, samen met een gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

 

De onderwijsmethodologie voor MBA aan de SSTM is in overeenstemming met de beste programma’s in het land. De lezing formaat samen met individuele en kleine groep studie is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Onze methodologie is totaal verschillend van die van andere business schools. Hoewel theoretische inputs essentieel zijn voor elk business management programma, geven we het geen overmatige nadruk. Onze nadruk ligt op de algemene ontwikkeling van de persoonlijkheid van het individu. Wij geloven dat je vooral vaardigheden nodig hebt om mensen te managen, om beslissingen te nemen, om effectief te communiceren en om succesvol te onderhandelen. Een gevoel van zelfvertrouwen in alles wat men als manager doet, is ook van vitaal belang om te slagen in het leven.

 

Hoe effectief men is in het managen van mensen om de doelen te bereiken die men zichzelf heeft gesteld, is bepalend voor het succes als manager. Het managen van mensen vereist speciale vaardigheden. Wil iemand slagen in de huidige wereldwijd geïntegreerde en concurrerende zakelijke, economische en politieke omgeving, dan zijn de meeste van de hieronder genoemde vaardigheden absoluut essentieel.

 

VAARDIGHEID IN COMMUNICATIE

Men moet het vermogen hebben om effectief te communiceren op een vriendelijke manier. Hoewel dit gemakkelijk lijkt, is er enorm veel training nodig om deze ogenschijnlijk eenvoudige vaardigheid te bereiken

 

INTER-PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

Verkeerde communicatie kan tot problemen leiden. Juiste communicatie in een verkeerde context kan ook tot problemen leiden. Elk individu heeft het recht zichzelf te respecteren en daarom kunnen interpersoonlijke relaties alleen onderhouden worden door een getrainde geest. Deze vaardigheid is van cruciaal belang om in een team te kunnen werken.

 

EMPATHIE

Het dictatoriale of hiërarchische managementsysteem is vandaag niet meer relevant omdat mensen verschillende opties hebben. Menselijkheid en begrip voor de gevoelens en problemen van anderen zijn kwaliteiten die bij toekomstige managers moeten worden ingeprent door opleiding

 

ANALYTISCH VERMOGEN

Analytisch denken is een product van training. Wanneer iemand met een probleem wordt geconfronteerd, voor een situatie staat of uit verschillende keuzes moet kiezen, wordt zijn geest op de proef gesteld. Een goed getrainde analytische geest heeft voldoende gegevens bij de hand om de juiste beslissingen te nemen

 

DE KUNST VAN HET ONDERHANDELEN

Een zakenman zal elke dag over honderden zaken moeten onderhandelen. Hij is zich er misschien niet van bewust dat hij in zijn dagelijks leven moet onderhandelen met zijn familie, collega’s, meerderen en ondergeschikten op kantoor en een groot aantal andere mensen, naast de formele zakelijke onderhandelingen die hij moet voeren. Opleiding helpt hem valkuilen te vermijden en zijn gezin of organisatie naar succes te leiden.

 

ZELFVERTROUWEN

Iemand kan onmogelijk slagen als hij geen zelfvertrouwen heeft. Een persoon moet zich bewust zijn van zijn sterke en zwakke punten. Al zijn inspanningen moeten erop gericht zijn zijn zwakheden te overwinnen en zijn sterke punten uit te bouwen. Dit ontwikkelingsproces vraagt om een zorgvuldige verzorging en vandaar de nadruk op het opbouwen van zelfvertrouwen door training. Alleen door de juiste training kunnen we een individu zelfvertrouwen bijbrengen, vooral bij hen die uit minder bedeelde omstandigheden komen. 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

https://www.newbusinessmanagement.com/