DHCH 2018
Image default
Particuliere dienstverlening

Rouwende werknemer in de steek gelaten

Na het overlijden van een dierbare krijgen werknemers vaak problemen met hun werk. In de afgelopen tien jaar gaat het om ruim 3 miljoen werkenden die een dierbare verloren.

Het CNV deed onderzoek naar de effecten van de dood van een dierbare op het functioneren van werknemers. De resultaten uit het onderzoek van Maurice de Hond zijn onthutsend over hoe slecht werkgever met rouwende werknemers omgaan. Vaak eerder uit onwetendheid, onvermogen dan uit onwil. Terwijl medewerkers die in deze periode van verlies zich gesteund voelden door hun werkgever loyaler waren, en zich minder snel ziek meldden. Tijd om beter en menswaardiger om te gaan met mensen in de rouw op de werkvloer. Het CNV komt met aanbevelingen en een handreiking voor werkgevers. Deze werd aan de voorzitters van verschillende werkgeversorganisaties in Nederland overhandigd.

Impact van verlies

Verlies van een dierbare en rouw daarom heeft een gigantische impact op de werkvloer. We beseffen vaak niet dat dit miljoenen werkenden overkomt.  Voor deze mensen is nog weinig geregeld. Het CNV vraagt werkgevers om steun te bieden aan rouwende medewerkers, ook om (langdurige) uitval te voorkomen. Het blijkt dat medewerkers die zich in tijden van verlies en rouw gesteund weten door hun werkgever, loyaler zijn en zich minder snel en minder langdurig ziek melden. Persoonlijke interesse door een leidinggevende in plaats van een telefoontje door de Arbodienst of een medewerker van personeelszaken.

 

Wanneer kon je weer?

Te vaak wordt door de werkgever of leidinggevende gevraagd “wanneer kom je weer?” Niet zelden vlak na de uitvaart of begrafenis.

Men beseft vaak niet dat na een uitvaart het nog lang niet klaar is. Er moet nog van alles geregeld worden. De nasleep van het overlijden gaat ook over belasting- en bankzaken, het informeren van organisaties en het afronden van de crematie of begrafenis. Het regelen van een gedenkteken of graf sculptuur en het versturen van bedankjes en brieven aan familie en degenen die op de uitvaart aanwezig waren.

 

Persoonlijke interesse

Volgens het CNV kun je beter persoonlijke interesse tonen en open vragen stellen als: hoe is het nu met je? Natuurlijk verschilt het per situatie en per persoon. Heeft iemand een kind verloren of een ouder op hoge leeftijd? Of gaat het om een partner die overleden is en blijft iemand plots achter met de zorg voor een gezin met (kleine) kinderen. Hoe combineer je die zorgen met een (fulltime) baan? Dat heeft tijd nodig en een werkgever zou daarbij best een handje mogen helpen.

Handreiking rouwen voor werkgevers

Het CNV biedt werkgevers een handreiking “rouwverwerking op de werkvloer.  Ïn deze handreiking veel persoonlijke ervaringsverhalen en praktische adviezen voor werkgevers hoe om te gaan met werknemers die een dierbare hebben verloren.

Uit het onderzoek blijken werknemers die een dierbare verloren zo’n handreiking hoe om te gaan met rouwende werknemers toe te juichen.

 

 

Rouwverlof

Als je een dierbare verliest geven sommige CAO’s de mogelijkheid tot het opnemen van vrije dagen. Hoeveel dagen je mag opnemen verschilt per CAO dit is bovendien afhankelijk of het om direct familielid gaat. Het CNV stelt een algemene regeling voor waarin mensen een flexibel rouwverlof kunnen opnemen.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 50% van de rouwende werknemers het huidige rouwverlof niet voldoende vindt. Een rouwverlof van ongeveer twee weken dat flexibel opneembaar zou helpen.

Partner of kind

Het CNV vraagt werkgevers extra alert te zijn op werknemers die een partner of kind verliezen. ‘De klap is bij deze groep enorm. 73% kon langere tijd niet goed functioneren. 33% meldde zich voor langere tijd ziek. 23% kreeg een burn-out en 14% raakte de baan kwijt omdat ze niet meer goed konden functioneren door rouwverwerking.

 

Cijfers op een rijtje:

  • 9% van de werkenden die een naaste hebben verloren melden zich langdurig ziek
  • 10% van de werkenden die een naaste hebben verloren belanden in een burn-out vanwege de lastige combinatie van rouwen en werken.
  • 16% neemt vakantiedagen op omdat ze niet konden functioneren
  • 20% van de werknemers vindt dat ze te weinig steun van hun leidinggevenden krijgen om goed te kunnen blijven functioneren.
  • 25% van de werknemers vindt zelf dat ze langere tijd niet goed op hun werk functioneren.
  • 26% vindt dat ze te snel weer aan het werk zijn gegaan
  • 33% heeft zich ziek moeten melden
  • 75% van de werknemers die een kind of partner verloren functioneren niet goed meer na het verlies
  • 14% van deze laatste groep verliest bovendien zijn of haar baan.

 

 

Memorabel Afscheidsmonumenten – Jeroen Stok

Memorabel Afscheidsmonumenten maakt samen met nabestaanden mooie en unieke grafmonumenten. We nodigen mensen uit om actief mee te denken bij het ontwerpen van persoonlijke gedenktekens. Monumenten maken we met moderne materialen als RVS, geroest staal en glas. Alles wat we maken is persoonlijk en uniek en wordt door Nederlandse vakmensen gemaakt. Nabestaanden nodigen we graag uit om tussendoor te komen kijken.

 

Vrijblijvend advies

Graag adviseren we u over een persoonlijk gedenkteken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Moezelstraat 72

8226LB Lelystad

06-49 351 338

 

 

https://www.memorabel.nl/