DHCH 2018
Banen en opleidingen

Conjunctuur en het aantal vacatures voor letselschadebehandelaars

De economie draait als een tierelier en bedrijven hebben een groot tekort aan mensen om al het werk aan te kunnen. Een van de minder voor de hand liggende effecten van een goed draaiende economie, is een stijging van het aantal letselschadebehandelaars. Dat de vraag naar letselschadebehandelaars afhankelijk is van de conjunctuur is misschien verrassend, maar wel goed verklaarbaar. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat malafide werkgevers in hun streven naar het maximeren van hun omzet het niet zo nauw nemen met alle veiligheidsvoorschriften. Met als gevolg dat het aantal bedrijfsongevallen de laatste jaren weer in de lift zit. Het zal je als werknemer maar overkomen: een bedrijfsongeval, blijvende lichamelijke klachten en een werkgever die zijn handen van je aftrekt en zegt dat je op eigen initiatief de voorschriften hebt overschreden. Om een oplossing te vinden voor de explosief stijgende zorgkosten, nemen veel slachtoffers van bedrijfsongevallen een letselschadebureau in de arm.

Zorgplicht van werkgevers

Letselschadebureaus stellen bij bedrijfsongevallen gewoonlijk de werkgever aansprakelijk vanuit de gedachte dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Een gedachte waar de rechter vaak in mee gaat. Want de werkgever moet erop toezien dat werkzaamheden conform de veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd. Cruciaal hierbij is de zorgplicht van de werkgever. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, moet de werkgever bewijzen dat hij aan deze zorgplicht heeft voldaan. En dat is best lastig als er zojuist een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.

Schikken in goed overleg

Ook het slachtoffer van het bedrijfsongeval heeft een bewijslast, hij of zij moet aantonen dat de letsel is veroorzaakt door het bedrijfsongeval en niet door een ongeval in de particuliere sfeer, zoals bij het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond of bij het schilderen van de houten kozijnen op de eerste verdieping van zijn woning. Gewoonlijk is vrij eenvoudig aannemelijk te maken dat het letsel is ontstaan gedurende werkzaamheden in opdracht van de werkgever, bijvoorbeeld met verklaringen van collega’s. Door de uitgebreide jurisprudentie met betrekking tot letselschade, worden dit soort zaken veelal buiten de rechtszaal geschikt. Dit gebeurt meestal in goed overleg tussen het letselschadebureau en de werkgever. Hierbij wordt de werkgever gewoonlijk vertegenwoordigt door letselschadebehandelaars. Zie daar de verklaring voor het stijgende aantal vacatures voor letselschadebehandelaars in tijden van economische voorspoed.