DHCH 2018
Image default
Banen en opleidingen

Re-integratie spoor 2 draait vaak uit op ruzie

Het aantal rechtszaken over spoor 2 re-integratie van werknemers is in 2016 opvallend toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang bij rechtsbijstandsverzekeraars. Volgens de juridische dienstverleners zitten werkgevers korter op het ziekteverzuim van hun werknemers. Als reden daarvoor wordt opvallend vaak het loonsanctiebeleid genoemd van UWV.

Sinds de invoering van de Wet Poortwachter zijn werkgevers, ook financieel gezien,  verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Gedurende twee jaar blijft de werknemer in dienst bij de werknemer. In die twee jaar dienen werkgever en werknemer te werken aan de re-integratie. Daarbij dienen eerst de mogelijkheden in spoor 1 (al dan niet vervangend werk bij de huidige werkgever) onderzocht te worden. Wanneer er geen mogelijkheden intern zijn spreekt met over spoor 2 re-integratie. In dat geval gaat het er om dat er werk gevonden wordt bij een nieuwe werkgever. Wanneer de werkgever hier te weinig zijn best voor heeft gedaan loopt deze de kans om met een loonsanctie van UWV geconfronteerd te worden. De werkgever moet het loon van de werknemer dan nog een extra jaar doorbetalen.

Veelal draaien de rechtszaken om een burn-out of andere langdurig ziekteverzuim. Er kan dan een geschil ontstaan over de vraag of werknemer wel of niet ziek is. Zowel werkgever als werkgever kunnen bij een meningsverschil een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV, maar veel werkgevers zijn hier niet van op de hoogte. Het gevolg kan soms zijn dat er te maar wat wordt aangerommeld in spoor 2. Ook komt het steeds vaker voor dat een werkgever na twee jaar het dienstverband slapend houdt. Na twee jaar vervalt weliswaar het opzegverbod waardoor de werkgever de mogelijkheid heeft de werknemer te ontslaan, maar het uitbetalen van een transitievergoeding blijft gewoon van kracht. Om het uitbetalen van die transitievergoeding te voorkomen wordt een dienstverband steeds vaker slapend gehouden. De werknemer werkt dan niet meer terwijl het arbeidscontract gewoon blijft bestaan. Zodra de werknemer na twee jaar ziekteverzuim een WIA uitkering krijgt, en het UWV geen aanleiding ziet een loonsanctie op te leggen aan werkgever, bijbvoorbeeld omdat de werknemer wel is begeleid door een outplacementbureau, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht. De werknemer blijft dus in dienst maar ontvangt geen loon. De transitievergoeding hoeft dan niet uitbetaald te worden.

Om een loonsanctie te voorkomen  kan een werkgever  een outplacement- of re-integratiebureau inschakelen, dat bij voorkeur is aangesloten bij de OVAL. Alleen dan heeft de werkgever zekerheid over een goede kwalitatieve dienstverlening.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl