DHCH 2018
Image default
Dienstverlening

Diverse loopbanen als forensisch psycholoog

De forensische psychologie verwijst naar de psychologie die verbonden is met crimineel onderzoek en justitie. De forensische psychologen zijn de professionals die in dit arbeidsveld die taak op zich nemen, en hun diensten kunnen op verschillende terreinen gebruikt worden. Voor sommigen betekent dit dat hun diensten gevraagd worden bij voogdij betwistingen, claims van verzekeringen en rechtsgedingen. Er zijn er ook die alleen maar werken in familierechtbanken, en diensten verlenen zoals psychotherapie, evalueren van de voogdij van minderjarigen, evenals helpen bij het onderzoek van kindermisbruik en het opstellen van risicobeoordelingen . Zij die in de burgerlijke rechtbanken werken, kunnen dan weer gevraagd worden een tweede opinie te geven over bepaalde psychologische gevallen, of een onderzoek doen naar iemands toerekeningsvatbaarheid of psychotherapeutische begeleiding doen van slachtoffers. Sommige werken ook samen met correctionele rechtbanken, waar ze verantwoordelijk zijn om de mentale mogelijkheden en de persoonlijkheid van daders van verschillende leeftijden te evalueren, en te werken met minderjarige getuigen.

Om forensisch psycholoog te worden moet je een doctoraatsgraad behalen in de psychologie. Er zijn ook universiteiten die voor die richting speciale diploma’s uitreiken , waarvoor men zowel cursussen psychologie als recht moet gevolgd hebben. Na 5 à 7 jaar sluit het diploma dan de cursus af. Men kan ook post-universitaire programma’s volgen; maar die kunnen wel heel competitief zijn. Als een forensisch psycholoog voldoende ervaring heeft opgedaan naast zijn opleiding en stages, kan hij gaan voor een “board certification” (Amerikaans systeem waarbij men in de medische wereld, aantoont dat men de kennis en de praktijk van het vak onder de knieën heeft) als Diplomaat in de forensische psychologie.

Alhoewel de forensische psychologie een interessant werkveld is binnen de psychologie, zijn er toch ook enkele factoren die er zouden kunnen toe bijdragen dat men een succesrijk psycholoog wordt in die branche. Je moet graag en vaak willen samenwerken met andere mensen omdat dit beroep veel interactie vraagt met anderen, zoals in een team werken of met professionals om bepaalde zaken of problemen op te lossen. Je zult ook moeten bekwaam zijn om met geestdrift de uitdagingen tegemoet te treden, omdat veel zaken niet zomaar rechtdoorzee kunnen worden opgelost en veel analyse vragen om tot een oplossing te komen. En dat gezegd zijnde, zul je ook heel veel geduld moeten opbrengen en toegewijd zijn aan de taak waarmee je te maken hebt. Omdat je ook vanuit verschillende richtingen problemen moet kunnen benaderen om tot een oplossing te komen, is het ook belangrijk dat je creatief bent. En natuurlijk is het cruciaal dat je zowel interesse hebt in de psychologie als in de wereld van de justitie, want dat zijn juist de elementen die dit werkveld uitmaken.

Kom meer te weten over dit vakgebied door de pscholoog.nl te bezoeken, praktijk actief als psycholoog in Utrecht en andere grote steden zoals Amsterdam, Eindhoven en Rottedam.

https://www.depsycholoog.nl/

13 comments

Comments are closed.