DHCH 2018
Bedrijven

Consistent beheren van de energie van een gebouw

50. 50. Installeer een klein windturbinesysteem dat via uw stroomleverancier op het elektriciteitsnet is aangesloten of losstaand (buiten het net). Een klein wind-elektrisch systeem kan de elektriciteitsrekening met 50 tot 90 procent verlagen. Een klein windsysteem kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder waterpompen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

51. 51. Een klein “hybride” elektrisch systeem combineert elektrische windenergie in huis met elektrische (fotovoltaïsche of PV) technologieën in huis. Een hybride systeem is het beste in regio’s waar piekuren voor wind- en zonne-energiesystemen op verschillende tijdstippen van de dag en het jaar voorkomen.

52. 52. Op eigenschappen met stromend water is microwaterkracht een eenvoudige en consistente vorm van hernieuwbare energie. Een microwaterkrachtsysteem vereist een turbine, een waterrad en een pomp om de energie van stromend water om te zetten in roterende energie, en vervolgens in elektriciteit.

Energie-efficiënte verlichting
53. 53. Schakel over op lichtgevende diode (LED) lampen. LED-lampen zijn energiezuinig, duurzaam en duurzaam.

54. 54. Installeer bedieningselementen zoals timers en fotocellen die de verlichting uitschakelen wanneer deze niet wordt gebruikt. Dimmers die worden gebruikt om het lichtniveau te verlagen, besparen ook geld en energie.

55. 55. Gebruik de werkverlichting waar nodig. Een werklamp verbruikt veel minder energie dan een typische bovenlichtarmatuur.

56. 56. Selecteer ENERGY STAR® -koelkasten omdat ze 15 procent minder energie verbruiken dan niet-gekwalificeerde modellen. Bovendien verbruiken koelkasten met een diepvriezer aan de bovenzijde 10 tot 25 procent minder energie dan naast elkaar of onder elkaar geplaatste units.

57. 57. Selecteer ENERGY STAR® -vaatwassers. ENERGY STAR® -vaatwassers verbruiken minder water en energie dan de federale normen vereisen. Vaatwassers moeten momenteel 4,25 liter water per cyclus of minder gebruiken.

58. 58. Selecteer commerciële heteluchtovens die de ENERGY STAR® -classificatie hebben gekregen. ENERGY STAR®-commerciële ovens zijn ongeveer 20 procent energiezuiniger dan standaardmodellen.

59. 59. Een automatische elektrische ontsteking op een aardgasoven of -waaier kan gas besparen omdat de waakvlam niet continu brandt.

60. 60. Bewaak de vlamkleur van aardgasovens of -bereiken. Een gele vlam geeft aan dat het gas niet efficiënt brandt en dat een aanpassing nodig is.

61. 61. Houd ENERGY STAR® branders en reflectoren schoon, zodat ze de warmte beter reflecteren en energie besparen.

62. 62. Selecteer wasmachines en drogers die de ENERGY STAR® -classificatie hebben gekregen.

Energie-efficiënte elektronica, computers en kantoorapparatuur
63. 63. Of u nu in een kantoorgebouw of thuis werkt, het gebruik van energiezuinige elektronica, computers en kantoorapparatuur kan eigenaren van gebouwen energie en geld besparen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

64. 64. Koop ENERGY STAR® -kantoortoestellen met het ENERGY STAR® -label die tot de helft van de elektriciteitsbesparing van standaard kantoortoestellen kunnen besparen.

65. 65. Gebruik een laptop omdat laptops veel minder energie verbruiken dan desktopcomputers.

66. 66. Gebruik de slaapstand en energiebeheerfuncties op de computer.

67. 67. Haal de elektronica uit het stopcontact als deze niet in gebruik is, omdat veel elektronica ook na het uitschakelen nog steeds een kleine hoeveelheid stroom verbruikt. Deze weinige energie die wordt verbruikt, kan op de meeste apparaten die elektriciteit verbruiken, voorkomen: Dvd-spelers, tv’s, stereo’s, computers, acculaders en keukenapparatuur.

68. 68. Het Amerikaanse Ministerie van Energie (DOE) adviseert de volgende richtlijnen voor het uitschakelen van computers, beeldschermen, printers, etc. om energie en geld te besparen.

Schakel de monitor uit als u de computer langer dan 20 minuten niet gebruikt.
Schakel zowel de CPU als de monitor uit als u de computer langer dan 2 uur niet gebruikt.
Andere manieren om een gebouw energiezuiniger te maken
69. 69. Neem energie-efficiënte landschapsarchitectuur op in het totale ontwerp van het gebouw. Zo beschermt een schaduwrijke landschapsarchitectuur een gebouw bijvoorbeeld tegen direct zonlicht in de zomer en zorgt het ervoor dat er in de winter meer zonlicht door de ramen kan komen. Bovendien kan het planten van bomen aan de zuid- en westzijde van een gebouw het gebouw koeler houden, omdat het zonlicht blokkeert dat tijdens de winter direct op het gebouw valt; als de bomen dan na het verlies van de bladeren van de bomen meer zonlicht toelaten om het gebouw te bereiken.

70. 70. Optimaliseer systeembeheersingsstrategieën met aanwezigheidssensoren, CO2-sensoren en andere luchtkwaliteitsalarmen.

71. 71. Kies raambehandelingen of -bekledingen niet alleen voor decoratie maar ook voor energiebesparing. Bijvoorbeeld, drievoudige cellulaire zonneschermen kunnen uw energierekening aanzienlijk verlagen en het interieur van een gebouw comfortabeler maken.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Hoewel de aanloopkosten voor het energiezuinig maken van een gebouw hoog lijken, verdienen gebouweigenaren de extra kosten al snel terug door lagere nuts- en onderhoudskosten.

Ook de integratie van energiezuinige functies in een gebouw maakt het waardevoller. Uit een onderzoek van McGraw-Hill Construction bleek zelfs dat de nieuwe waarden voor groen bouwen 7 procent hoger waren dan nieuwe niet-groene bouwprojecten. De waarde van groene retrofitgebouwen was 5 procent hoger dan die van niet-groene retrofitgebouwen. De huidige energie-efficiënte technologie is uitgebreid en kan worden geïntegreerd in alle maten en prijsklassen van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/